PAH granollers

Plataforma Afectats per la Hipoteca

La SAREB no passarà!!!! TOTHOM A SALT! 15 I 16 D’OCTUBRE!!!!

Deixa un comentari

Manifiesto

[SAREB vs Bloc Salt: dos modelos contrapuestos y una oportunidad para el derecho a la vivienda]

Hoy en día resulta innegable que quienes se han beneficiado de la estafa hipotecaria son los que no están pagando las consecuencias. Desde hace más de cuatro años, la PAH no solo ha acumulado victorias, sino que ha sido un actor clave a la hora de determinar el debate sobre el derecho a la vivienda. También sobre la falta de mecanismos de control democrático sobre las entidades financieras.

Frente a unas entidades bancarias recatadas con más de 40.000 Millones de €uros públicos, desde la PAH hemos rescatado a las personas, no a los bancos.
Y con la orden de desalojo del bloc Salt dictada para el 16 de octubre se contraponen dos modelos: “rescate bancario” vs “rescatemos personas y no bancos”. Frente a la obra anti-social de los bancos y el incumplimiento de la función social de la vivienda, la obra social PAH, la de los que han sido desahuciados.

El bloc Salt fue recuperado en marzo de 2013, después de llevar tres años vacíos, propiedad del Banco Mare Nostrum, pasó posteriormente a formar parte de los “activos” del Banco Malo, SAREB.

Actualmente viven 43 personas en el bloque (21 de ellas, menores), personas que han agotado todas las vías para acceder a una vivienda y que no han encontrado respuesta en las deficientes políticas públicas de vivienda. 43 personas en una Obra Social de la PAH que ha contado con la solidaridad y el apoyo de cientos de colectivos, agrupaciones, asociaciones de la provincia de Girona.

El bloc Salt, de nuevo, pone de relieve la necesidad de que la vivienda recupere su función social, de que sea un derecho y no un privilegio en manos de bancos malos y fondos buitres. Desde el bloque, se ha intentado negociar con el SAREB un alquler social para las personas que lo habitan, instando también al Ayuntamiento de Girona y de Salt a interceder en la negociación. La SAREB ha respondido solicitando la orden de desalojo del bloque.

El desalojo del bloc Salt supondría dejar de nuevo en la calle a 43 personas en un territorio en el que se acumulan las viviendas vacías. Y supone también mucho más: dejar en manos de las entidades financieras la capacidad de vender nuestros derechos al mejor postor para perpetuar sus privilegios.

Resulta inadmisible que se produzca el desalojo del Bloc Salt, menos cuando no se cuenta con alternativas habitacionales para las personas que lo habitan. Pero es también una cuestión de democracia evitar el desalojo del bloc Salt y otorgarle su función social. Una banca nacionalizada no puede, en cualquier sistema que se considere mínimamente democrático, vulnerar sistemáticamente derechos fundamentales a cambio de sacar un beneficio económico para un reducido número de personas.

Así pues hacemos un llamamiento a defender el bloc Salt, a posicionarse a favor del derecho a la vivienda. Y exigimos:

  • A la SAREB a retirar la denuncia y negociar un alquiler social
  • A las administraciones locales a implementar mecanismos para obligar a las entidades financieras a darle una función social a las viviendas vacías que acumulan y presionar a la SAREB para que el caso del Bloc Salt (Girona) sea el primero.
  • A la administración autonómica a desobedecer la orden judicial e instar a la SAREB a retirar la denuncia y obligar a las entidades financieras a darle una función social a las viviendas vacías que acumulan
  •  Y al gobierno central a retirar el RD 1559/2012 y llevar a cabo todos los pasos necesarios para que la vivienda vacía en manos de la banca y el SAREB pase a formar parte de un parque de vivienda público.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Puedes adherirte a este manifiesto enviando un mail a obrasocialpah@gmail.com (pon en el asunto “adhesión”)

català

El cas del Bloc de Salt i la SAREB: Dos models contraposats i una oportunitat pel dret a la vivenda

Un cop reallotjades més de 700 persones, l’Obra Social de la PAH viu el seu primer gran pols amb la SAREB. La Jutgessa de l’Audiència Provincial de Girona ha accedit a la petició de desallotjament del Bloc de Salt de Girona formulada per la SAREB. Bloc que es trobava buit des de feia tres anys i en el que des del mes de març de 2013 hi viuen 43 persones (21 d’elles menors).

La data de desallotjament visualitzarà el xoc de dos models contraposats, com dos iceberts que col-lisionen; d’una banda el model del Govern “El Banc del Terror” (SAREB), i el model de la gent “L’autotutela de drets” (L’Obra Social de la PAH).

Model 1. El Banc del Terror

La SAREB compta amb un 45% de capital públic, aglutina a les entitats nacionalitzades, i té com a funció (malgrat sembli mentida, legal) de “sanejar el sistema bancari” i l’”alienació d’actius procedents de les entitats nacionalitzades“.
Parlant clar, el seu objectiu és malvendre el patrimoni públic de les entitats rescatades amb diner públic, és a dir, de tots. I vendre’l, en molts casos a fons rapinyaires.

Tot plegat queda molt allunyat de la garantia dels drets fonamentals. I sobretot tenint en compte que aquest patrimoni no és qualsevol cosa: sinó un bé de primera necessitat i especialment quan ens trobem en una situació de clara emergència habitacional.
Una “imposició” de la Troika i el FROB, avalada, recolzada i fonamentada pel RD 1559/2012, del Govern estatal i la passivitat i connivència de les administracions autonòmiques i locals.

Legislar a base de reials decrets, contra la voluntat ciutadana, per perpetuar els privilegis de les entitats financeres i vulnerant drets fonamentals: Aquest és el Model 1.

Model 2. Autotutela de drets davant el buit governamental.

La PAH, la ciutadania organitzada, ja ha paralitzat més de 750 desnonaments, ha reallotjat més de 700 persones i obligat les entitats financeres a signar milers de dacions en pagament. Davant l’emergencia habitacional, la pràctica de la desobediència civil ha aconseguit fer molt més que qualsevol administració pública. Des de l’autoorganització, el recolzament mutu i la solidaritat.

És el cas del Bloc de Salt: tres anys buit, 15 vivendes, propietat del Banc Mare Nostrum i actualment del SAREB.

La situació d’emergència habitacional és insostenible i innegable, l’acumulació de vivenda buida, també. I la lògica (de la majoria) aplastant; si la gent és expulsada de casa seva, si els bans rescatats amb diner públic acumulen vivendes buides, és una obligació retornar a les vivendes la seva funció social. Des de fa sis mesos 43 persones habiten el Bloc de Salt, autotutelant el seu dret a la vivenda, fonamentant la sobirania alimentària, organitzant la vida quotidiana. Una lluita de David contra Goliat. Arrebatant-li a la SAREB el que ens pertany a totes.

Aquesta autotutela de drets des de la desobediència civil mostra de nou que Sí que podem.

El desallotjament del Bloc de Salt és un desafiament d’una banca rescatada (més de 40.000M d’Euros públics i els actius -vivendes- que sumen 50.499M) i de les administracions públiques que li segueixen el joc.

En aquest pols, les persones que autorescatem, des d’abaix, deixarem clar que si la SAREB és nostra, les seves cases també.

És una oportunitat per obligar la SAREB i els seus còmplices polítics a convertir el parc de vivendes en mans de la banca en un parc de vivenda pública. El següent pas.
El dia 16 d’octubre és la data de desallotjament dictada per l’Audiència Provincial. El dia 15 t’esperem a Salt (Girona), a partir d’avui el bloc de Salt serà el bloc del Terror per la SAREB.

Els drets es conquereixen a través de les lluites, i evitar el desallotjament del bloc de Salt és una victòria necessària en la conquesta quotidiana del dret a la vivenda.

A Salt, a defensar el dret a la vivenda!

Manifest

[El cas del Bloc de Salt i la SAREB: Dos models contraposats i una oportunitat pel dret a la vivenda]

Avui en dia resulta innegable que aquells que s’han beneficiat de l’estafa hipotecària són els que no estan pagant-ne les conseqüències. Des de fa més de quatre anys, la PAH no només ha acumulat victòries, sinó que ha estat un actor clau a l’hora de determinar el debat sobre el dret a la vivenda. També sobre la falta de mecanismes de control democràtic sobre les entitats financeres.

Enfront unes entitats bancàries rescatades amb més de 40.000M d’Euros públics, la PAH ha rescatat persones, no bancs. I amb l’ordre de desallotjament del bloc de Salt dictada pel dia 16 d’octubre es contraposen dos models; “rescat bancari” vs “rescat de persones”. Davant l’obra antisocial dels bancs i l’incompliment de la funció social de la vivenda; l’obra social de la PAH dels que han estat desnonats.

El bloc de Salt fou recuperat el març de 2013, després de dur tres anys buit, propietat del Banc Mare Nostrum, va passar posteriorment a formar part dels “actius” del Banc dolent, el SAREB.

Actualment al bloc hi viuen 43 persones (21 d’elles menors), persones que han esgotat totes les vies per accedir a una vivenda i que no han trobat resposta en les deficients polítiques públiques de vivenda. 43 persones en una Obra Social de la PAH que ha comptat amb la solidaritat i el recolzament de centenars de col-lectius, agrupacions i associacions de la província de Girona.

El bloc de Salt, de nou, posa de relleu la necessitat que la vivenda recuperi la seva funció social, que sigui un dret i no un privilegi en mans de bancs dolents i fons depredadors. Des del mateix bloc, s’ha intentat negociar amb el SAREB un lloguer social per les persones que hi viuen, instant també l’Ajuntament de Girona i Salt a intercedir en la negociació. La SAREB ha respost sol-licitant l’ordre de desallotjament del bloc.

El desallotjament del bloc de Salt suposaria deixar de nou al carrer a 43 persones en un territori en el que s’acumulen vivendes buides. I suposa també molt més; deixar en mans de les entitats financeres la capacitat de vendre els nostres drets al millor postor per tal de perpetuar els seus privilegis.

Resulta inadmissible que es produeixi el desallotjament del Bloc de Salt, sobretot tenint en compte que no disposem d’alternatives habitacionals per les persones que hi viuen.  Però és també una qüestió de democràcia evitar el desallotjament del Bloc de Salt i atorgar-li una funció social. Una banca nacionalitzada no pot, en qualsevol sistema que es consideri mínimament democràtic, vulnerar sistemàticament drets fonamentals a canvi de l’obtenció d’un benefici econòmic per un nombre reduït de persones.

Així doncs, fem una crida a defensar el Bloc de Salt, a posicionar-se a favor del dret de la vivenda, I per tant demanem;

   • A la SAREB; La retirada de la denúncia i la negociació d’un lloguer social.
   • A les administracions locals; implementar mecanismes per obligar a les entitats financeres a donar una funció social a les vivendes buides que acumulen i pressionar a la SAREB per tal que així sigui a Girona.
   • A l’administració autonòmica a desobeir l’ordre judicial i instar a la SAREB a retirar la denúncia i obligar les entitats financeres a donar una funció social a les vivendes buides que acumulen.
   • Al govern estatal a retirar el RD 1559/2012 i dur a terme tots els passos necessaris per tal que la vivenda buida en mans de la banda i la SAREB passi a formar part d’un parc públic de vivenda públic.

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

Pots adherir-te al manifest enviant un mail a obrasocialpah@gmail.com (posa “adhesió” a l’assumpte)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s